ข่าวสาร > โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน

"มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อน้องๆนักเรียนใช้ประโยชน์ในการศึกษา"

สนับสนุนโดย บริษัก อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ดำเนินการโดย คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล

มอบผ้าห่มคลายหนาวให้แก่ชาวบ้านที่ยากไร้และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่ศูนย์เด็กเล็ก ในหมู่บ้านฯ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ เพื่อนำอุปกรณ์ที่บริจาคดังกล่าว นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการที่จำเป็น

ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธ.ค. 2565

ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย