News > โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาว

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาว

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาว

คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ร่วมมอบ จักรยาน และ ผ้าห่มคลายหนาว ให้แก่ชาวบ้านและเยาวชน รวมถึงหน่วยงานราชการในหมู่บ้านฯ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ สามารถนำอุปกรณ์ที่บริจาคดังกล่าว นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการสังคมที่จำเป็น

บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมถึงบริษัทฯ ในเครือ พร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรม บริการ หรือโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อสวัสดิการสังคมด้วยความยินดียิ่ง