News > โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน ASAKI มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและอุปกรณ์เครื่องเขียน

Asaki กับ โครงการ CSR ส่งสุขแบ่งปัน

"มอบผ้าห่มเพื่อพี่น้องบนดอยอบอุ่นใจคลายหนาวและมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อน้องๆนักเรียนใช้ประโยชน์ในการศึกษา"

สนับสนุนโดย บริษัก อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ ดำเนินการโดย คุณวัฒนา ดำรงทรัพย์ไพศาล

มอบผ้าห่ม และ อุปกรณ์เครื่องเขียน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ว่าที่ร้อยโท พงค์ กูลนรา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่สลองนอก ทั้ง 13 ท่าน

เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ราชการ เพื่อนำอุปกรณ์ที่บริจาคดังกล่าว นำไปใช้เพื่อสนับสนุนทางด้านการบริการที่จำเป็น

ในวันอังคารที่ 28 ธ.ค. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย