รถเข็น
Item(s) - ฿0

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการรับสิทธิ์ประกันสินค้า

โปรดใส่ข้อมูลจริงกรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

.

.

บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับประกันสินค้าในบางรุ่น 

เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

.

.

           บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับประกันสินค้าในบางรุ่น เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

.

* ฟิลด์ที่จำเป็น