รถเข็น
Item(s) - ฿0

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการรับสิทธิ์ประกันสินค้า

โปรดใส่ข้อมูลจริงกรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 

.

.

.

 

           บริษัท อาซากิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับประกันสินค้าในบางรุ่น เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

.

  • กรอกชื่อ - นามสกุล จริง

  • คลิกเลือกประเภทของสินค้า

  • รุ่นสินค้าอยู่มุมบนขวามือของกล่องสินค้า ขึ้นต้นว่า A-......

  • หากซื้อสินค้าช่องทางอื่นๆให้ใส่ หมายเลขคำสั่งซื้อ

  • กรอกวันที่ / เดือน / ปี (ที่ซื้อสินค้า)

* ฟิลด์ที่จำเป็น