รถเข็น
Item(s) - ฿0

ระวัง! ฟังเพลงเสียงดังเกินไป อาจทำร้าย หู!

.

สัญญาณเตือนภัยของอาการปวดหู

.

.

*  เมื่อได้ยินเสียงวิ้ง ๆ ในหู ทั้งที่ไม่ได้เปิดเพลง หรือใช้หูฟัง..............

*  เริ่มได้ยินเสียงไม่ชัด มีอาการหูอื้อ จนทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร

*  ปวดในช่องหูเมื่อได้ยินเสียงดัง....................................................

.

ฟังเพลงอย่างไรให้ปลอดภัย.

.

.

*  หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังฟังเพลงในที่ที่มีเสียงดัง...................................................................................

*  ไม่ควรเสียบหูฟังฟังเพลงตลอดเวลา แม้กระทั่งเวลาเข้านอน ฟังเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องการหรือฟังเป็นบางช่วง ปล่อยให้หูได้พักบ้าง จะได้ลดอัตราเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหู..

หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังร่วมกับคนอื่น และหมั่นทำความสะอาดหูฟัง เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น หนองในหู หรือการอักเสบในช่องหู

 

เครดิต : Mercular.com