รถเข็น
Item(s) - ฿0

ร่วมงานกับเรา / ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง ธุรการประสานงานฝ่ายขาย / Sales Co-ordinator

ลักษณะงาน :

- รับออเดอร์, ยืนยันการจัดส่ง, จัดทำเอกสารงานขาย, ใบเสนอราคา, รายงานขาย, รายงานสต๊อก ฯลฯ

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง / ชาย อายุ 23 – 30 ปี

- วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสื่อสารใช้งานภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมลล์และโทรศัพท์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความคล่องตัว, สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ / Online Marketing

ลักษณะงาน :

- พัฒนา Website, Web Page และ Social Network ขององค์กร

- วางแผนการทำ SEO ให้เว็ปไซด์ติดอันดับใน Search Engine รวมทั้งพัฒนาเว็ปไซด์ให้โดดเด่นน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทางเว็บไซต์ ผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ

- ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Line, Youtube และ Application ต่างๆ

- วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online

 

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิง/ชาย  อายุ 23–35 ปี จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ชอบเรียนรู้และอัพเดทข้อมูลอุปกรณ์ไอที สมาร์ทโฟน เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

3. มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดออนไลน์ SEO, SEM และ Google Adwords, Google Analytics

4. มีประสบการณ์และสามารถทำการตลาดผ่าน Social Media เช่น Facebook, Twitter, Google+ และ Line ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Dreamweaver และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

6. มีความเข้าใจในการพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ด้วยภาษา PHP HTML CSS และ jQuery และบริหารฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL ได้เป็นอย่างดี

7. สามารถออกแบบสื่อโฆษณาได้ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator และ Flash

8. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

9. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน และรักองค์กร

10. หากเคยผ่านงานด้านการตลาด Online หรือ Webmaster จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. ตำแหน่ง เซลส์ / ผู้บริหารฝ่ายขาย / Sale Executive

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบงานขาย และบริหารลูกค้าและลูกค้าใหม่ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ

- จัดทำใบเสนอราคาติดตามประมาณการขาย และจัดทำรายงานการขาย การเข้าพบลูกค้า การขาย และแผนการทำงาน

คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่บริษัทกำหนดได้

- มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด 2 ปีขึ้นไป

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการเจรจาต่อรอง นำเสนอที่ดี

- ขับรถยนต์ได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีอนุญาตขับขี่

 

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบ /Artwork Designer

ลักษณะงาน :

- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไอที ลายการ์ตูนลิขสิทธิ์ / สื่อแบนเนอร์ / ใบปลิว หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบ

- มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - ไอที และลายการ์ตูน- ลิขสิทธิ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถออกแบบสื่อแบนเนอร์ / โบรชัวร์ / ใบปลิวจัดวาง Layout ได้อย่างคล่องแคล่ว

- ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้

- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รู้จักค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

- กรุณานำผลงานการออกแบบมาแสดงด้วยในวันที่กรอกใบสมัคร และสัมภาษณ์

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย / Service Officer

ลักษณะงาน :

- ต้อนรับลูกค้า และผู้มาติดต่องาน แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การใช้งาน, การรับประกันสินค้า, รับข้อร้องเรียนสินค้าและบริการ

- เสนอขายสินค้า และส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ และสื่อออนไลน์ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการดูแลลูกค้าของบริษัทฯ

คุณสมบัติ :

- เพศหญิง / ชาย อายุ 23 – 30 ปี วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์, Tele Sale, ประสานงานขาย

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

- ชอบเรียนรู้และอัพเดทข้อมูลอุปกรณ์ไอที สมาร์ทโฟน เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ, มีความคล่องตัว, สามารถทำงานล่วงเวลาได้