รถเข็น
Item(s) - ฿0

วิธีจัดส่งสินค้า

หลังจากยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

เลือกวิธีการส่ง

1.1 ไปรษณีย์ ลงทะเบียน ฟรี

1.2 ไปรษณีย์ ลงทะเบียน 30.-

1.3 ไปรษณีย์ EMS. 50.-

หากลูกค้ายืนยันการชำระเงิน ก่อน 11.00 น. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป ก่อน 12.00 น.

หากลูกค้ายืนยันการชำระเงิน หลัง 11.00 น. ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไปอีก 1 วัน