รถเข็น
Item(s) - ฿0

.

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.asakithai.com

- ส่วนลด 20 บาท เมื่อช้อปครบ 100 บาท เพียงกรอกโค้ด afeb164

- ส่วนลด 30 บาท เมื่อช้อปครบ 200 บาท เพียงกรอกโค้ด afeb264

- ส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 500 บาท เพียงกรอกโค้ด afeb364

- ส่วนลด 200 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท เพียงกรอกโค้ด dlfeb164

- ส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท เพียงกรอกโค้ด dlfeb264

- ส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท เพียงกรอกโค้ด dlfeb364

** โดยจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อนใช้สิทธิ์ส่วนลด **

คูปองส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สุด

.

.